Strategier

Det er ditt valg!

Tele Feltutvikling er verktøy for utvikling og tilrettelegging for boliger og økt befolkningsutvikling i Notodden.

Tele Feltutvikling har siden vi startet i april 2001 hatt filosofien;

UTVIKLING HANDLER OM ANSVAR

Tele Feltutvikling har tatt et betydelig ansvar i regionen og har vært den største private bolig – og infrastrukturutvikler i Notodden de siste 15 årene og vi satser også på dette i fremtiden. Vår strategi er at kunden skal bygge det han selv ønsker, altså ingen forpliktelser overfor ferdighusfirmaer.

Selskapet har lokale eiere. Og et fokus knyttet til å være en aktør som oppriktig vil bidra til vekst og utvikling i vår region.

Det er resultater og realisering som teller, Tele Feltutvikling realiserer.