Tveitenfeltet – nå i en kommunal offentlig behandlingsprosess

Tveitenfeltet er nå i en kommunal behandlingsprosess og forventes å være ferdig regulert og med oppstart i 2016/17. Vi skal heller ikke i dette boligfeltet dytte på tomtekjøper «våre» boliger, selv om vi gjerne vil selge boliger i det absolutt beste materiale for fremtiden, nemlig – murverk. Dette er ditt valg.

Det er ingen grunn til å legge skjul på at dette har vært en svært komplisert og møysommelig prosess. Men, dette vil bli det nye boligfeltet i Notodden som virkelig vil sette kvalitet og bomiljø i fokus enda mer enn før. Ikke bare er det en flott skole i nærområdet, men det er også samtaler og planer for å etablere barnehage knyttet til dette feltet. Og utsikten kan man ikke skrive om, den må oppleves.

Det har i perioden fra ideen kom foretatt en hel rekke undersøkelser. Det startet med en geologisk undersøkelse for å sikre kvalitet på fjell og byggeområder som viser svært gode forhold. Deretter en arkeologisk undersøkelse som kartla eventuelle historiske verdier og her viste det seg at det har bodd folk før. Dvs for noen hundre år siden, disse områdene vil bli tatt vare på.

Det har blitt foretatt faunaundersøkelse som igjen viser at det er grunnlag for å ta vare på deler av områdene bl. a mot skolen med lauvskog o.l. noe vi som utbygger ser som verdifullt.

Veitraseer er under planlegging og Statens vegvesen og Notodden kommune som vi forholder oss til har i den sammenheng konkludert med innkjøring via ØTA/Meieribygget dette med bakgrunn i trafikksikkert for barna.