Tele Feltutvikling AS bidrar til utvikling av sentrum.

Eierne av Tele Feltutvikling AS er en sentral aktør i planene for utviklingen av den tradisjonsrike Wormsen-gården. Et samarbeid med lokale utvikler og bedrifter, TBU AS og Flis og murmester AS, som tar ansvar for lokalsamfunnet. Wormsen -gården en estetisk vakker murbygning fra århundreskifte, med arkitektur som har sine røtter fra gjenreisningen av Ålesund etter bybrannen i 1904. En bygård som lokalsamfunnet trenger for å kjenne sine røtter og historie. Selskapet skal bidra til å utvikle Oscar Nissensgate til noe mer enn en gate, vi skal bidra til å utvikle en oase for beboere og nærmiljøet. Vi setter også stor pris på at Notodden boligbyggelag er med på laget også denne gangen for å etablere borettslag slik at kjøperne kommer inn i trygge boforhold.
Eierne er inne i den kreative fasen, i tett samspill med interessenter.