Kaasa terrasse – et felt å være stolt av

Teglsteinsboliger i Kaasa Terrasse

Dette er eksempel på innovative boliger som har fått nasjonal oppmerksomhet. Dette i et boligfelt der Tele Feltutvikling ikke bare har fokus på ensidig og tradisjonell arkitektur.

Terrassehus i Kaasa terrasse

Byens første terrassehusboliger i boligfeltet Kaasa terrasse.
Kvalitet i mur og betong.

Kaasa Terrasse et prosjekt å være stolte av

Boligfelt med en praktfull utsikt over Heddalsvannet, Lifjell og byen. Man føler velvære ved denne utsikten.
Dette ligger luftig plassert med svært kort avstand til bussholdeplass. Feltet er utviklet med moderne boliger i vedlikeholdsfrie materialer. Gitt åpning for mangfold og variasjon. Byens kanskje mest populære og attraktive boligområdet.

Infrastruktur med veier, lekeplasser og balløkker er etablert. Kanskje noe av vår viktigste kvalitet er avstand til turområdene rundt byens perle, Tinnemyra.