Tele Feltutvikling en pådriver for det første bygget på Nesøya

Tele Feltutvikling var den utløsende faktor for oppstart av utviklingen på Nesøya i Notodden. Det var overordnet for Tele Feltutvikling og kunne bidra til størst mulig stoppeffekt og da var det naturlig med:

Bergbys etablering i Notodden

Selskapet har pr. i dag 6 restauranter med beliggenhet i Grenland området og har utviklet et konsept som har fokus på lokale leverandører, langsiktig tenkning, kvalitet i råvarer og produkter. I tillegg til ovennevnte familiekonsept er det også råvareproduksjon og foredling av disse til eget bruk.

En familierestaurant av dette slaget generer ca. 9 hele årsverk, men erfaringsmessig er det ett betydelig antall deltidsansatte unge arbeidstakere i størrelsesorden ca. 25 personer.

Bergbys har vært og er aktive overfor lokalt kulturarbeid og ungdomsarbeid, eks vis Løkkecupen i Porsgrunn. Dette er verdifullt også for lokalsamfunnet, Notodden.

Last ned situasjonsplan:
[wpfilebase tag=»file» id=1 tpl=nevia-simple target=”_blank” /]