Avløpsanlegg i Tuddal

Bakgrunn for etablering av Russmarken VA AS

Med bakgrunn i Hjartdalbygdas ambisjoner om å utvikle kommunen til en attraktiv og fremtidsrettet hyttekommune i sterk konkurranse med andre vekstområder har det blitt en målsetning å kunne gi hyttefolket en miljøriktig avløpsløsning. Dette ønsket vi som utbygger å realisere i samarbeid med grunneiere, lokale entreprenører og Hjartdal kommune og naturligvis da til alle interessenters fordel.

Tele Feltutvikling i samarbeid med grunneier, Geirmund Rui ble pådrivere til å realisere en ny og moderne infrastruktur i Tuddal. Dette er et prosjekt som vil gi vekst og utvikling for Tuddal i generasjoner fremover. På ny vises viktigheten av det å ta et samfunnsansvar og hva dette faktisk kan generere for vekst og utvikling.

Prosjektet forventes å generere omsetning for anslagsvis 3-400 millioner kroner.

Tele Feltutvikling tok dette ansvaret.

Last ned
[wpfilebase tag=»file» id=12 tpl=nevia-simple /] [wpfilebase tag=»file» id=14 tpl=nevia-simple /]