Om oss

Tele Feltutvikling

Selskapet har gjennom flere år vært drivkraften bak de største utviklingsprosjekter i distriktet – Notodden.
Det er i all hovedsak større infrastrukturprosjekt selskapet har involvert seg i og rettet seg mot. Prinsippet og rollen er at eierne har en filosofi der, Utvikling handler om ansvar, dette har gitt resultater.

Tele Feltutvikling har vært og skal være et verktøy for utvikling av lokalsamfunnet Notodden. Ikke minst med tanke på økt bosetning og tilrettelegge for nye innbyggere med attraktive tomter, boliger og leilighetsprosjekter. Tele Feltutvikling er innovative med fokus på mangfold og muligheter for moderne byggeri og arkitektur.

Selskapet har en hel rekke referanseprosjekter knyttet til dette.

Verdiskapingen selskapet representerer lokalt er betydelig og har frigjort og generert omsetning for den lokale bygg – og anleggsbransje som åpenbart har gitt vekst og utvikling.