Høgås sør – fra byggeplass til boplass.

Tele Feltutvikling AS er nå i avslutningsfasen av et nytt flott utviklingsprosjekt for selskapet. For ca. 6 år tilbake var prosjektet planer, det var gjentatte forsøk på oppstart fra lokale -og utenbys aktører, nå er det realisert et boligområde med 40 – 45 boenheter av det lokale selskapet Tele Feltutvikling AS.

Vi har sagt det fra første spadestikk, dette er et område som vil styrke Notodden og Høgås med bokvalitet. Tiltrekke seg unge og barnefamilier og det viser seg i ettertid, det er faktisk det som har skjedd. Tele Feltutvikling AS er selvfølgelig stolte av å ha gjennomføringskraft i et tøft marked.

Kun 2 ledige tomter igjen