Høgås sør – fra byggeplass til boplass.

Tele Feltutvikling AS er nå i avslutningsfasen av et nytt flott utviklingsprosjekt for selskapet. For ca. 6 år tilbake var prosjektet planer, det var gjentatte forsøk på oppstart fra lokale -og utenbys aktører, nå er det realisert et boligområde med 40 – 45 boenheter av det lokale selskapet Tele Feltutvikling AS. Vi har sagt det

Read More