Tele Feltutvikling AS har utviklet gode nabolag i over 25 år

Høgås sør, en sosial arena for oppvekst og det gode nabolag. 5 tomter igjen. I 2019 fullfører vi vårt engasjement. Høgås sør er nå i ferd med å ferdigstilles, derfor har vi ambisjoner om å selge de siste 5 tomtene i løpet av 2019. Det er viktig på denne måten å ha fokus på gjennomføring slik

Read More