Tele Feltutvikling AS

Tele Feltutvikling AS har alltid hatt motto: “utvikling handler om ansvar”. Dette gjelder fremdeles når vi i selskapet har bestemt å sette av kr. 10.000,- pr. solgte tomt. Kollega, Thor Hermann Jacobsen, overrakte kr 50.000,- under dugnaden sist lørdag.

Høgås velforening gjør en kjempeinnsats for fellesskapet i byens flotteste boligområde.

Vi ser frem til det videre arbeidet.

Les mer her (krever telen+)