Tele Feltutvikling AS

Tele Feltutvikling AS har alltid hatt motto: «utvikling handler om ansvar». Dette gjelder fremdeles når vi i selskapet har bestemt å sette av kr. 10.000,- pr. solgte tomt. Kollega, Thor Hermann Jacobsen, overrakte kr 50.000,- under dugnaden sist lørdag.

Høgås velforening gjør en kjempeinnsats for fellesskapet i byens flotteste boligområde.

Vi ser frem til det videre arbeidet.

Les mer her (krever telen+)

Tele Feltutvikling AS – våre planer

Selskapets planer for fremtiden er å videreutvikle sitt engasjement med:

  • Tveiten og Gjesterud boligfelt med ca. 55 eneboligtomter og anslagsvis 25 leiligheter i rekke – og terrassehus. Reg. arbeidet klart i løpet av 2021 og oppstart påfølgende år.
  • Wormsengården i sentrum av Notodden ca. 8-10 boenheter
  • Vrådalsgate med unik beliggenhet nært sentrum med 9 terrasseleiligheter
  • Kaasa terrasse med 12 leiligheter

Selskapet skal konkurrere på frihet for tomtekjøper, bokvalitet og beliggenhet.

Dette har et perspektiv på anslagsvis 10 – 15 år for en realisering i størrelsesorden ca. 110 boenheter. Og anslagsvis 700 millioner i omsetning i lokalmarkedet.