9 eneboligtomter igjen i Høgås sør

Det er nå 9 tomter igjen for salg i boligfeltet, Høgås Sør i Notodden. Et boligfelt der familier i etableringsfasen har de aller beste oppvekstsvilkår.

  • Skole og barnehage
  • Skileikanlegg og akebakker
  • Fotballbane og ballbinge
  • Flotte aktivitets-apparater for barn og unge.
  • Høgås velforening, byens mest aktive velforening.

 

Tele Feltutvikling er nå i sluttfasen med tomtesalget og håper at vi i løpet av 2018 for eneboligtomter kan avslutte byens flotteste boligfelt.

Og i 2019 kan avslutte våre planlagte rekkehus i området. Disse kommer ut for salg i løpet av høsten 2017.