Monthly Archives: september 2017

11 sep

Tele Feltutvikling AS

Tele Feltutvikling AS har alltid hatt motto: «utvikling handler om ansvar». Dette gjelder fremdeles når vi i selskapet har bestemt å sette av kr. 10.000,- pr. solgte tomt. Kollega, Thor Hermann Jacobsen, overrakte kr 50.000,- under dugnaden sist lørdag. Høgås velforening gjør en kjempeinnsats for fellesskapet i byens flotteste boligområde. Vi ser frem til det

Read More
11 sep

9 eneboligtomter igjen i Høgås sør

Det er nå 9 tomter igjen for salg i boligfeltet, Høgås Sør i Notodden. Et boligfelt der familier i etableringsfasen har de aller beste oppvekstsvilkår. Skole og barnehage Skileikanlegg og akebakker Fotballbane og ballbinge Flotte aktivitets-apparater for barn og unge. Høgås velforening, byens mest aktive velforening.   Tele Feltutvikling er nå i sluttfasen med tomtesalget

Read More