Tele Feltutvikling fra DA til AS

logo_tekst_cropped

Tele Feltutvikling DA er fra 1.1.2016 omgjort til aksjeselskap, med navnet, Tele Feltutvikling AS.

Selskapet vil på ingen måte endre sitt forretningsområde som er eiendom – og infrastrukturutvikling.

Vi ønsker på denne måten å bygge videre på prosjekter som selskapet allerede er involvert i pr. i dag og å profesjonalisere driften ytterligere. Som informasjon i denne sammenheng er selskapet involvert i følgende prosjekter:

  • Høgås Sør boligfelt 28 eneboligtomter og 20-25 rekkehusenheter
  • Kaasa terrasse 12 rekkehusenheter i reguleringsfasen
  • Vrådalsgate/Heddalsveien ca. 12 – 14 boenheter på planstadiet
  • Gjestrud/Tveitenfeltet med utviklingsplaner for ca. 80 – 90 boenheter, ligger til kommunal behandling
  • Hyttefelt ved Gravtjønn, Tinnsjøen i størrelse ca. 10 enheter
  • Boligfelt i Høgås B 12 ca. 21 boligtomter
  • Aksjonæravtale med selskapet Russmarken VA AS som har hovedansvaret for utbygging av vann og avløp i Hjartdal kommune og hytte/fritidsbolig-markedet i Tuddal/Russmarken.

 

Selskapets bankforbindelse er HjartdalBanken.

Eiere i selskapet er:

  • Thor H. Jacobsen med 50 % eierandel styremedlem
  • Borgar Løberg med 50 % eierandel styreleder