Tele Feltutvikling fra DA til AS

Tele Feltutvikling DA er fra 1.1.2016 omgjort til aksjeselskap, med navnet, Tele Feltutvikling AS. Selskapet vil på ingen måte endre sitt forretningsområde som er eiendom – og infrastrukturutvikling. Vi ønsker på denne måten å bygge videre på prosjekter som selskapet allerede er involvert i pr. i dag og å profesjonalisere driften ytterligere. Som informasjon i

Read More